Školní poradenství je náročnou disciplínou, kterou musí zvládat všichni výchovní poradci, školní psychologové, metodici prevence, asistenti pedagoga, ale i samotní pedagogové. Témat, které řeší je tak moc, že je docela obtížné se v tom vyznat. Vždy jde ale především o dítě a jeho rodiče. A protože každé chování, které se vymyká naší představě o “normálnosti” má své příčiny, potřebujeme tyto příčiny najít, přijmout jejich realitu a umožnit nápravu. Úmyslně tu píši – naše představa o normálnosti. Protože ne vždy je to, co se odlišuje nenormální. Pravda, někdy se to docela obtížně rozlišuje. Je to často nesnadné pro odborníky, natož pro rodiče, kteří se v to mnohdy zcela ztrácejí.

Již na začátku se nám objevuje jeden zádrhel, který nám ztěžuje objevit a řešit včas problém, který se u dítěte začíná projevovat. Tím problémem je strach. Strach dítěte, že ono bude to špatné. Strach rodiče, který má nejistoty a bojí se, že by musel přiznat svůj podíl na vzniklé situaci. A strach pedagoga, který se bojí, že takové dítě ve třídě nezvládne. Proto se začíná s řešením často později a nepodchytí se některé počáteční věci.

V oblasti práce s dětmi a chápání toho, co se uvnitř nich děje se věnujeme ve své praxi mnoho let. Jsme praktici a výzkumníci. Naše zkušenosti přenášíme do našich přednášek, programů, školení. Proto pro příští rok připravujeme novinku a tou je série článků v časopisu Školní poradenství.

Postupně se budeme zabývat různými tématy. Především však chceme tato témata podat jednoduchou a co nejvíce srozumitelnou formou.

A začneme jedním z nejvíce zmiňovaných pojmů ve školství, a to pojmem ADHD. Budeme se jím zabývat z několika úhlů. Z pohledu obecného, z pohledu rodiče, z pohledu pedagoga, ale také z pohledu samotného dítěte. Již teď se články pomalu rodí a najdete je v lednovém čísle.

Petr