V současné době je v plném proudu příprava nového programu, určeného převážně pro ženy. Jejich tvůrcem je Kamila a já jsem ji pro vás vyzpovídal.

Novým tématem, které se nám tu objevuje, je Ženy, pozor na psychopata. Proč právě toto specifické téma?

Současná doba je taková psychopatická a velmi nahrává psychopatům. Zvláště v posledních letech se to přiostřovalo. V době koronaviru jsem sledovala chování psychopatů a zjišťovala jsem že ta doba, kdy se všichni cítili nejzranitelnější byla přesně tou dobou, kterou oni mohli nejvíce využít pro sebe – a také využívali. A protože jsem nad tím více přemýšlela, stalo se to mým motorem k napsání tohoto programu. Ono totiž  každé setkání s psychopatem druhého člověka opravdu zničí. A to je hlavní důvod, proč jsem s tím nechtěla váhat.

Pro koho je tento program především určený?

Tento program je především určený ženám. Má to i v názvu – Ženy pozor na psychopata. Chápu, že určitě i muži mají zkušenost se setkáním s psychopatem nebo psychopatkou, ale tento program je určen ženám. Jednak ženám, které se setkaly s psychopatem, k uvědomění toho, co se dělo, k doléčení si svých šrámů. Tak i pro ženy, které to momentálně prožívají a potřebují si uvědomit, co se vlastně v jejich životě aktuálně děje. Zároveň je to skvělá prevence, jak se do vztahu s psychopatem nedostat… A za vhodné považuji nechat to shlédnout i dospívající dívky a pomoci jim tak vyvarovat se setkání a vztahu s psychopatem.

Co přesně tedy uvedené téma ženám přinese?

Tento program má několik rovin. Určitě je tam možné si uvědomit, jak vůbec vypadá vztah s psychopatem. Jaké má rysy, co se vlastně děje. Je to ověření si toho, že po setkání  s psychopatem mám narušenou svou osobnost a je potřeba ji dát opět dokupy. Takže jsou tam náměty čeho si všímat a co zaléčit. Zároveň je tam i podnět k tomu, které vlastní věci si v životě podchytit ve své osobnosti, abych vůbec nepřitahovala pozornost psychopatů. Ale i to, že když už se dostanu do okolí psychopatů, abych je rychle rozeznala a mohla si dát pozor dřív, než do vztahu s nimi vstoupím.

Jak nejlépe pracovat s tímto programem?

Je to několik videí, tuším asi patnáct. A nejlépe si je to pustit od začátku do konce, protože kapitoly na sebe opravdu navazují a provádí celým tématem. Od úvodního pochopení, co to psychopatie vůbec je, až přes rizika, projevy ve vztahu nebo v komunikaci až k tomu, jak se z toho vlastně dostat. Také jak si poradit v léčení své osobnosti nebo co dělat ve vrcholné fázi takového vztahu. Je to hodně o uvědomění si věcí. Takže začínáme tím, jak psychopatii vůbec poznám, jak se ve společnosti nebo u jednotlivce projevuje. Taková diagnostika psychopata. Uvědomění si,  jestli náhodou už nejsem ve vztahu s psychopatem, nebo jestli do něj nesměřuji. Pochopení, proč právě já…  Takže jak jsem již řekla, především krok po kroku. Nepřeskakovat a opravdu si to navnímávat, zamýšlet se, naladit se na téma a celý rámec.

Pro které ženy  je tedy uvedený program vhodný?

Já si myslím, že určitě pro všechny dospělé ženy. Ale hodně, hodně bych jej doporučovala dospívajícím dívkám, které si hledají už ty první partnerské vztahy. V podstatě asi tak od patnácti let a výše.

Bude ještě něco následovat po tomto programu, nebo jde o jednorázovou věc?

Určitě k tomu budou časem i přednášky, cyklus přednášek. Zároveň bych ráda iniciovala diskuze s dalšími odborníky. Aby si mohly účastnice programu ještě dál rozšířit informace a povědomí o tomto tématu například z pohledu psychiatra nebo psychologa. Nebo také z pohledu žen, které to zažily, které jsou už venku z takového vztahu a které si tím osobně prošly, a které to mohou okomentovat zevnitř.

Je potřeba nějaká příprava na tento program, než se do něho pustí?

Určitě, co bych mohla doporučit, je propojit toto vzdělání s online programem na komunikační typy. Je to nástroj k “uřízení” aktuální situace. Zároveň, když vím, jaký jsem komunikační typ, snadněji mohu prevenovat, snadněji zaléčovat. Snadněji podpořím své sebepoznání a usazení se ve své vlastní osobnosti. Když se lépe poznáme, nejsme potom tak zranitelné.

Vzkaz na závěr…

Každý kontakt s psychopatem nechá na člověku šrámy, a to ať jde o intimní vztah nebo o vztah v rámci práce s kolegy. Čím více jsme v takovém vztahu s psychopatem, tím víc to poznamenává naši osobnost. Důležité je pochopit, že to není o vašem selhání. Takový je prostě výsledek vztahu s psychopatem. Chtěla bych vás tímto povzbudit, abyste navštívily odborníka. Nebo abyste opravdu nastudovaly tento program i komunikační typy a začaly zase pečovat o sebe a stavět svoji osobnost do zdravé podoby. Já si z vlastní zkušenosti myslím, mám to zažité, že úplně to nejcennější co člověk má, co je mu nejblíž, je vlastně vztah sám se sebou. A čím mám zdravější vztah sám se sebou, jako jednotlivec, tím mohu mít zdravé vztahy s lidmi okolo sebe.

Takže moje hlavní  doporučení je, věnovat péči sám sobě. Nemyslet si, že když se věnuji sobě a dávám pozornost sobě, že jsem sobecká. Berte to jako zdravý způsob péče o sebe a uzdravování svojí osoby, tak abychom mohly být co nejlíp a nejkvalitněji v našich vztazích.

Milé ženy a dívky, pokud budete cítit po tomto programu potřebu sdílet svůj příběh nebo dotazy, budu vděčná za tyto vaše podněty. Za témata, která se díky vám mohou dále rozvíjet a mohou dál pomáhat dalším ženám a všem lidem. Psát můžete na e-mail: kamila@kopsmethod.com

Vaše Kamila

Děkuji za rozhovor.