Problém je, že ne každé šikanované dítě se doma nebo ve škole svěří, že je šikanované.
Z naší praxe zejména děti do 9 let si neuvědomují co to ta “šikana” vlastně je, a kdy se jedná ještě o běžné pošťuchování a kdy už ne. Nehledě na to, že si nejsou jisté, jak onu situaci doma popsat a co je na ní vlastně špatně…

Často se tedy stává, že při naší práci jsme první, kteří odhalují, že dítě prochází soustavnou šikanou a neví si s ní rady, neumí situaci řešit a ani si říct o pomoc.

Kdy si všímat výstražných signálů:
➡️dítě se zhoršuje ve škole
➡️dítě se uzavírá, přestává doma komunikovat a svěřovat se
➡️pravidelné bolesti bříška a další psychosomatika
➡️ztráta motivace, vzdávání situací, psychické problémy
➡️sebeubližování, nenávist vůči sobě
➡️projevy poruchy příjmu potravy, bulímie nebo anorexie
➡️pozor situace může dojít až do bodu pokusu o sebevraždu a nesmí se podceňovat

Podle školní inspekce hlásily šikanu loni ročně čtyři z deseti základních škol v České republice.
Samozřejmně ne každý konflikt mezi dětmi je možné označovat za šikanu. Za šikanu je považováno jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka či skupinu lidí. Šikana je závažnou agresivní poruchou chování, vyskytující se v sociálním prostředí jakékoliv věkové skupiny. Pozor, situace se nesmí bagatelizovat, podceňovat. Některé školy mají v týmu vyškolené specialisty na řešení konfliktů, jiné školy tuto tématiku řešit nedokáží.

Prevence šikany a jak mohou rodiče pomoci:
????vytvářet důvěrný vztah s dítětem, kdy se dítě může svěřit
????vysvětlit dítěti pojem šikany a jak se může bránit
????učit a podporovat u dítěte přirozenou sebehodnotu
????prevenovat zdroje šikany
????komunikovat v rodině, optimálně se znalostí komunikačních typů

Prevece šikany v dětském kolektivu závisí mmj.od schopnosti autority, učitele kolektiv vést, směřovat a pracovat s vnitřními procesy a dynamikou skupiny.

Prevencí šikany u jednotlivce je uvědomování si vlastní sebehodnoty. Sebevědomé jednání, schopnost se v kolektivu přirozeně prosadit je jednoznačně jednou z nejúčinnějších prevencí, kdy přestává být jedinec vhodným cílem pro útočníka.
????V naší praxi se věnujeme dětem již od 3 let. Metodou Životních map® je možné (nejen) šikanu diagnostikovat již v ranném stádiu, ale také řešit a prevenovat. Také doporučujeme knihu Jak se domluvit s tygrem, kde se řeší komunikační typy.
????Pozornost našim dětem se nám vyplatí.

foto od J.Whitt/Unsplash